Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Nevladine Organizacije


Besplatna Pravna Edukacija

Besplatna Pravna Edukacija

želji da izađemo u susret građanima, osnovali smo humanitarnu nevladinu organizaciju PRO BONO sa samo jednim ciljem – pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi.

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/

Besplatna Pravna Pomoć

Besplatna Pravna Pomoć

Besplatna Pravna Pomoć Srbija

https://pravnapomoc.org/

Centar za prava deteta

Centar za prava deteta

Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN.

https://cpd.org.rs/

Otvori Plavi Krug

Otvori Plavi Krug

Aplikacija može da se koristi za samostalne šetnje, postavljanje i praćenje sopstvenih ciljeva u broju pređenih kilometara.

https://otvoriplavikrug.rs/

Ženski Centar Užice

Ženski Centar Užice

Organizacija posvećena unapređenju položaja žena u zajednici sa posebnim osvrtom na ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa i pružanje podrške ženama u situaciji nasilja. Naš rad se zasniva na principima solidarnosti, uvažavanju različitosti i rodne ravnopravnosti.

https://zenskicentaruzice.com/