Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Sve što treba da znate o abortusu: Prekid trudnoće, kiretaža i pilule za abortus

Prekid trudnoće, takođe poznat kao abortus, je medicinska procedura koja se koristi za namerno prekidanje trudnoće.
Sve što treba da znate o abortusu: Prekid trudnoće, kiretaža i pilule za abortus
30 Maj 2023
0 pregleda

Razlozi zbog kojih se žene odlučuju na prekid trudnoće su brojni. To mogu biti finansijski razlozi, nespremnost za takvu vrstu odgovnosti ili jednostavno, iz medicinskih razloga nije preporučljivo da se trudnoća nastavi. Šta god da je nečiji razlog za donošenje odluke o prekidu trudnoće, to je isključivo individualni izbor i pravo na takvu odluku.


Ipak, treba imati u vidu da je prekid trudnoće, abortus, bezbedna procedura koja, što se ranije izvrši, to manje rizika sa sobom nosi. U Srbiji, postoji zakonska procedura o mogućnosti prekida trudnoće.Kada je moguće izvršiti abortus?

Granica gestacijske starosti za legalan abortus u Srbiji je do desete gestacijske nedelje i može se izvršiti na zahtev trudnice i saglasnost ginekologa. U izuzetnim slučajevima, procedura prekida trudnoće se može izvršiti i nakon proteka desete gestacijske nedelje, ali samo u slučaju kada bi se procenom lekara specijaliste utvrdilo da bi nastavak trudnoće mogao ozbiljno da ugroz život majke. Takođe, moguće je izvršiti i prekidanje trudnoće nakon desete nedelje ukoliko se specijalističkim pregledima utvrdi da bi se dete rodilo sa teškim telesnim nedostacima, ali i kada je začeće nastupilo pod dejstvom činjenja krivičnog dela (silovanja).Kako mogu prekinuti trudnoću, koje su to vrste abortusa?


Ukoliko ste ostali u drugom stanju, a ne želite da nastavite trudnoću, postoje dva načina da se izvrši njen prekid. To su:

-    Medikamentozni abortus (pristup koji podrazumeva korišćenje pillule za abortus), i
-    Kiretaža (pristup koji zahteva hirurški zahvat prekida trudnoće).


Koja vrsta prekida trudnoće će biti izvršena, zavisi od nekoliko faktora, ali uvek treba da budete u mogućnosti da izaberete metod koji biste preferirali sve dok odgovara Vašem trenutnom zdravstvenom stanju.


Kiretaža je kratka hirurška procedura u kojoj se pod lokalnom anestezijom širi grlić materice nakon čega se vrši otklanjanje tkiva u materici. Kiretaža se najčešće primenjuje u situacijama tokom ili nakon spontanog pobačaja, kako bi se uklonio ostatak tkiva u materici. Ovakav pristup pomaže u sprečavanju infekcije ili teškog krvarenja. Sa druge strane, primenom odgovarajućih medikamenata, moguće je izvrštiti i abortus uz pomoć pilula, odnosno lekova za abortus. Ovo je ujedno i lakši i neinvanzivan način prekida trudnoće.Abortus u različitim periodima trudnoće

Jedna od uobičajenih metoda koja se koristi za rani prekid trudnoće je medikamentozni abortus, takođe poznat kao „pilula za abortus“. Ova opcija podrazumeva kombinaciju lekova, obično mifepristona i misoprostola, kako bi se izazvao prekid trudnoće.


U prvoj fazi primene medikamentoznog prekida, koristi se lek koji blokira hormon progesteron, a koji je od vitalnog značaja za održavanje trudnoće. Deluje tako što odvaja embrion od zida materice. U roku od 24 do 48 sati se uzima drugi lek koji dalje izaziva kontrakcije u materici, što dovodi do potpunog prekida trudnoće. Nakon uzimanja leka, normalno je krvarenje i bolovi u stomaku, poput menstrualnih.


Ovakav način prekida trudnoće je posebno efikasan do deset gestacijskih nedelja. Zbog lakoće primene lekova, može se obaviti i u privatnosti doma, ali svakako zahteva konsultaciju sa lekarom i medicinsku kontrolu kako bi se osigurala bezbednost i sprečile eventualne komplikacije.


Tokom ranog perioda trudnoće, ukoliko za time postoji potreba, može se primeniti i postupak prekida trudnoće kiretažom. Ova kratka invanzivna procedura podarzumeva korišćenje posebnog pribora kako bi se uklonio plod u materici.
Rizici i neželjeni efekti abortusa


Kao i kod svake medicinske procedure, postoje potencijalni rizici i neželjeni efekti povezani sa prekidom trudnoće. Važno je razumeti ove efekte i rizike ali i razgovarati o njima sa zdravstvenim radnicima pre donošenja bilo kakve odluke koja se tiče abortusa. Neki od glavnih rizika su:

-    Infekcija: Postoji mali rizik od infekcije nakon abortusa. Simptomi infekcije mogu uključivati visoku temperaturu, bol u stomaku i neobičan iscedak.
-    Prekomerno krvarenje: Određeni stepen krvarenja se očekuje nakon abortusa, ali u retkim slučajevima može doći do prekomernog krvarenja. Prekomerno krvarenje može biti uzrokovano nepotpunim uklanjanjem tkiva iz materice ili povredom materice.
-    Oštećenje materice ili grlića materice: Postoji mali rizik od oštećenja materice ili grlića materice tokom postupka abortusa. Ovaj rizik je veći kod abortusa kiretažom Ipak, ovakve povrede su retke i mogu se lečiti.
-    Emocionalni i psihološki efekti: Za neke žene, abortus može dovesti do emocionalnih i psiholoških efekata. Osećanja tuge, krivice, tuge ili olakšanja su uobičajena i mogu se značajno razlikovati od osobe do osobe. Važno je potražiti emocionalnu podršku ako je potrebno i svojim emocijama da upravljate na odgovarajući način.

Ako ste ostali u drugom stanju i želite da izvršite prekid trudnoće, pre donošenja konačne odluke izaberite pouzdanog lekara i kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Poliklinika Gracia Medika i njen tim iskusnih stručnjaka će, nakon obavljenih konsultacija i izvršenih analiza, pružiti potpuni uvid u postupak pripreme, način izvođenja procedure i tretman oporavka nakon abortusa. Svakako je konsultacija sa zdravstvenim radnikom ključna u odabiru vrste abortusa, gde se na osnovu procene zdravstvenog stanja može utvrditi metod koji će imati najmanje rizika i biti najadekvatniji za prekid neželjene trudnoće.