Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Kvantna Energetska Medicina

Kvantna medicina je zapravo energetska medicina koja skenira čovekov biološki sistem kroz frekfentni zapis.
Kvantna Energetska Medicina
24 Jul 2022
2 pregleda

Kako najlakše razumeti kvantnu medicinu?


Kvantna medicina je zapravo energetska medicina koja skenira čovekov biološki sistem kroz frekfentni zapis. Tesla je govorio „..sve je energija, frekfenca i vibracija...“
Kvantna medicina zapravo predstavlja holistički pristup lečenju čoveka uz najmodernije informacione tehnologije koje su se u poslednjih desetak godina razvile vrtoglavom brzinom.


Šta znači holistički pristup?


To je zapravo spoznaja da je čovek integrativno biće i da je njegovo fizičko biće povezano sa eteričnim, emocionalnim, mentalnim, duhovnim segmentom. Ravnoteža svih ovih karika čini celinu koja znači zdravlje. Dugotrajna neravnoteža, emotivna blokada ili negativan podsvesni mentalni program su okidači za ono što zovemo bolest. Pre nego se siptomi pojave na fizičkom telu , oni postoje znatno duže na energetskom segmentu.


Kvantna dijagnostika


Dijagnostka se zasniva na činjenici da zdravi delovi tela tokom skenira šalju svoju „zdravu frekfencu“ dok  bolesni ili sistemi koji su po rizikom šalju „izmenjenu frekfencu“. Zahvaljujući najsavremenijim kvantnim sistemima koji prepoznaju ove „izmenjene frekfence“, obavljaju analizu i prave terapijski protokol lečenja za tu osobu. Još tokom dijagnostike sistem odgovarajućim elektromagnetnim, vibratornim impulsom koji predstavljaju fiziološki signal koji se upućuje telu obavlja terapijski protokol i stimuliše telo na izlečenje.

Dr.Valentina M. Jakovljević